h

Nieuws van de afdeling

1 juli 2018

Schriftelijke vragen naar aanleiding van nieuwe belastingmaatregel Woningcorporaties

De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Zo worden corporaties zwaar geraakt door de ATAD-richtlijnen (de Anti Taks Avoidance Directive, bedoeld om belastingontduiking van bedrijven tegen te gaan). Op deze manier wordt veel geld onttrokken aan de kassa van de corporaties. Dat gaat ten koste van broodnodige investeringen in goede betaalbare woningen. En het is ook niet nodig. Frankrijk en België laten zien dat vrijstelling voor corporaties mogelijk is. De ATAD-maatregel komt ook nog eens bovenop de verhoging van de jaarlijkse verhuurdersheffing en de extra vennootschapsbelasting. De SP-fractie maakt zich zorgen of onze corporaties op deze manier kunnen (blijven) voldoen aan hun maatschappelijke opdracht: het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen, het zorgen voor betaalbare huren en het opknappen van woningen in Enkhuizen.

Lees verder
1 juli 2018

Ons standpunt over de Brede School Binnenstad (IKC) nader toegelicht

Afgelopen raadsvergadering 19 juni jl. stond een extra kredietaanvraag voor de Brede School Binnenstad, beter bekend als het Integraal Kind Centrum (IKC) op de agenda.

Lees verder
22 mei 2018

Schriftelijke vragen SP : Loket WerkSaam – naar aanleiding van raadsbrief 13 maart 2018

Inleiding: Op 13 maart jl. zond het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen een informerende raadsbrief “Invulling lokale dienstverlening WerkSaam”, onder zaaknummer 633968.

Lees verder
22 mei 2018

Schriftelijke vragen SP : Overlast motoren touringcars – Ossenmarkt / Parklaan

Inleiding : Onze mooie stad wordt bezocht door grote aantallen toeristen. Deze toeristen komen met eigen vervoer, met de trein of worden gebracht en gehaald met bussen van touringcarbedrijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier