h

Westfriesland-Oost

Welkom bij de SP-afdeling Westfriesland-Oost. Deze afdeling omvat de gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Stede Broec, Koggenland en Drechterland.

Op deze site vind je informatie over onze afdelingsorganisatie – daarbij houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in het bestuur, in onze ROOD-jongerengroep, bij onze SP-Hulpdienst en in onze kerngroepen. Ook is er een link naar ons SP-Meldpunt.

Lees verder
11 augustus 2018

Stop de groei van Schiphol

Foto: unknown / pixabay

Schiphol zit aan zijn grenzen. Het duurt niet zo lang meer of de luchthaven zal het maximaal aantal vliegbewegingen per jaar bereiken. En dan?

Lees verder
10 augustus 2018

SP-afdeling Hoorn opgeheven

Het landelijk partijbestuur heeft begin juli 2018, op verzoek van de leden zelf, besloten de afdeling Hoorn op te heffen. Het bleek, door allerlei omstandigheden, niet meer mogelijk om als zelfstandige afdeling verder te gaan.

Lees verder
7 augustus 2018

SP stelt vragen over vergunning de Werf

Sinds 31 maart jl. is de Werf aan de Paktuinen officieel geopend. Een eigen brouwerij waar eigen bier wordt gebrouwen en die in het proeflokaal genuttigd kunnen worden. Daarna is er de mogelijkheid om feesten en evenementen te b(r)ouwen.

Lees verder
7 augustus 2018

Schriftelijke vragen woonarken Paktuinen

De fractie van de SP heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld over de situatie van de woonarken in de Paktuinen in Enkhuizen.

Lees verder
2 augustus 2018

SP doet mee met raadsbreed akkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 bleef de SP in de gemeenteraad van Enkhuizen met 4 van de 17 zetels de grootste partij.

Lees verder
1 juli 2018

Schriftelijke vragen naar aanleiding van nieuwe belastingmaatregel Woningcorporaties en antwoorden van het college

De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Zo worden corporaties zwaar geraakt door de ATAD-richtlijnen (de Anti Taks Avoidance Directive, bedoeld om belastingontduiking van bedrijven tegen te gaan). Op deze manier wordt veel geld onttrokken aan de kassa van de corporaties. Dat gaat ten koste van broodnodige investeringen in goede betaalbare woningen. En het is ook niet nodig. Frankrijk en België laten zien dat vrijstelling voor corporaties mogelijk is. De ATAD-maatregel komt ook nog eens bovenop de verhoging van de jaarlijkse verhuurdersheffing en de extra vennootschapsbelasting. De SP-fractie maakt zich zorgen of onze corporaties op deze manier kunnen (blijven) voldoen aan hun maatschappelijke opdracht: het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen, het zorgen voor betaalbare huren en het opknappen van woningen in Enkhuizen.

Lees verder