h

Westfriesland-Oost

Welkom bij de SP-afdeling Westfriesland-Oost. Deze afdeling omvat de gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Stede Broec, Koggenland en Drechterland.

Op deze site vind je informatie over onze afdelingsorganisatie – daarbij houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in het bestuur, in onze ROOD-jongerengroep, bij onze SP-Hulpdienst en in onze kerngroepen. Ook is er een link naar ons SP-Meldpunt.

Lees verder
16 september 2018

Woononderzoek SP/CDA: 'Wachttijden jongeren veel langer"

Woononderzoek SP/CDA: 'Wachttijden jongeren veel langer"

Lees verder
16 september 2018

Loop mee tegen de A8 - A9

Op zaterdag 13 oktober a.s. organiseert de SP-statenfractie van Noord-Holland een grote manifestatie tegen de aanleg van een verbindingsweg tussen de A8 en A9 tussen Zaanstad en Heemskerk. Deze weg zal een prachtig landschap gaan doorkruisen, vele autobewegingen méér gaan veroorzaken en bovendien slecht zijn voor natuur en milieu. Ook zal Werelderfgoed 'De Stelling van Amsterdam', met zijn vele historische forten, worden aangetast. Onaanvaardbaar.
Op de site van de SP-Noord-Holland leest u meer over de manifestatie, die onder andere zal bestaan uit een wandeling en een protestmarkt bij Fort aan den Ham.
U hoeft zich niet op te geven - gewoon meedoen zou fantastisch zijn!
 

Lees verder
16 september 2018

Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: Margreet Keesman

Zaterdag vond in Rotterdam de manifestatie Tijd voor Rechtvaardigheid plaats. SP-leider Lilian Marijnissen riep tijdens haar toespraak op tot een breed front voor rechtvaardigheid: ‘Ik richt me vandaag tot u. Tot al die mensen die hard werken en er het beste van willen maken. Tot al die mensen die elke dag voelen dat ons land zo ontzettend veel beter kan. Het is tijd om onrechtvaardigheid niet langer voor lief te nemen. Het is tijd om woede om te zetten in de moed om er iets aan te doen. Het is tijd om samen op te staan. Want als we samen opstaan, dán kunnen we winnen.’

Lees verder
11 september 2018

Aanbesteding Jeugdzorg Enkhuizen…totale verwarring deel 2

Afgelopen weekend heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld over de aanbesteding van de jeugdreclassering en jeugdbescherming voor 2019. Dit naar aanleiding van de door ons ontvangen berichten dat drie grote gecertificeerde instellingen niet hadden ingeschreven vanwege de lage prijs en de verhoging van de administratieve lasten.

Lees verder
10 september 2018

SP STELT SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER JEUGDZORG

In april jl. heeft de fractie van de SP mondelinge vragen gesteld aan wethouder Luyckx over de aanbesteding van de WMO en de Jeugdzorg voor 2019. Binnen drie weken zou er een presentatie aan de raden worden gegeven. Begin juni heeft de SP deze mondelinge vragen opnieuw gesteld omdat het erg stil bleef. Hierop volgde een informerende raadsbrief (zie bijlage).

Lees verder
9 september 2018

ROOD - Jong in de SP

Als je als SP-lid jonger bent dan 28 jaar dan ben je ook lid van “ROOD, jong in de SP”.  Ook in onze SP-afdeling Westfriesland-Oost is sinds januari 2017 een echte ROOD-groep actief.

Lees verder