h

Westfriesland-Oost

Welkom bij de SP-afdeling Westfriesland-Oost, die de gemeenten Enkhuizen, StedeBroec en Drechterland omvat.

Lees verder
22 januari 2018

Stop het potverteren ...

Politiek bestaat uit keuzes maken. Zo kiest de VVD ervoor om de rijkste 10% mensen te helpen nog méér vermogen en inkomen te vergaren dan de overige 90% van de bevolking. Bijvoorbeeld door de dividendbelasting af te schaffen en de aandeelhouders miljarden cadeau te doen. En D66, de club van chirurgen, artsen, advocaten en andere grachtengordelyuppen, luistert liever mensen af met hun sleepwet, dan naar ze te luisteren via een referendum, die ze ooit een kroonjuweel noemden, maar nu bij het grofvuil hebben gezet.

Lees verder
18 januari 2018

SP stelt vragen over risico's parkeren REZ door ZZM

De lobby van het ZZM om parkeerplaatsen te verwerven op het Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ) is in volle gang. De aanbesteding en gunning hebben inmiddels plaatsgevonden en parkeerplaatsen voor het ZZM zijn in dit plan niet opgenomen nadat deze raad in juli 2014 in meerderheid heeft besloten dat dit niet gewenst is.

Lees verder
18 januari 2018

Vervolgvragen over voortgang luwtedam Krabbersplaat

Raadslid van de SP Inge Stemmler heeft in november 2017 schriftelijke vragen gesteld over de luwtedam voor de Krabbersplaat (zie bijlage). De SP is hier al langer mee bezig. Er zit weinig tot geen voortgang in de zaak. Antwoorden blijven uit en daarover zijn dan weer mondelinge vragen gesteld in de raad.

Lees verder
18 januari 2018

WMO indicatie Enkhuizen bikkelhard

De SP heeft samen met het CDA schriftelijke vragen gesteld over de procedure rondom de WMO indicatiestelling. Een ingehuurd bureau zit bij de keukentafelgesprekken en de bejegening van de burger maar ook adviezen van deskundige hulpverleners worden terzijde gelegd. Dit baart ons zorgen en daarover hebben we bijgaande vragen gesteld.

Lees verder
14 januari 2018

SP MELDPUNT

De SP zoekt de burger op. We spreken veelvuldig onze inwoners en ondernemers, In de Westerstraat, bij de Koperwiek, tijdens het bezoek aan buurten en wijken, tijdens het politiek café, bij de SP Hulpdienst.  

Lees verder
14 januari 2018

Wijzigt er iets in uw adres, telefoonnummer of emailadres?

Geef het door. We begrijpen dat niet wij, maar uw familie en vrienden bovenaan uw lijstje staan wanneer u gaat verhuizen. Maar vergeet u ons ook niet? Stuur uw wijziging naar onze organisatiesecretaris of mail naar spwestfrieslandoost@sp.nl.

Lees verder