h

Nieuws van de afdeling

20 april 2019

Vacature Medewerker provinciale statenfractie SP Noord-Holland (v/m)

De SP is met drie zetels plus één duo-commissielid vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Noord-Holland. De fractie wordt ondersteund door een fractiemedewerker. Er is per 1 juni 2019 een vacature voor 20-24 uur per week.

Lees verder
3 april 2019

Vredesdag zaterdag 13 april van 11-17 uur Pakhuis de Zwijger

Foto: SP

De wereld staat in de fik. Groeiende ongelijkheid, permanente
oorlog en de klimaatcrisis produceren armoede, burgerslachtoffers
en vluchtelingen op ongekende schaal. Toenemende onderdrukking
van volkeren, mensenrechtenactivisten en journalisten staat
tegenover een kleine groep die steeds meer macht en rijkdom in
handen krijgt.

Lees verder
28 maart 2019

Afdelingsvoorzitter Wim Hoogervorst geïnstalleerd voor de tweede termijn provinciale staten

Foto: Margreet Keesman

Eric Smalling, Remine Alberts en onze afdelingsvoorzitter Wim Hoogervorst zijn donderdag 28 maart geïnstalleerd in de provinciale staten van Noord-Holland. We wensen hen veel succes voor de komende vier jaar

Lees verder
24 maart 2019

Parkeren ZZM niet opgenomen in ontwerp bestemmingsplan

In bijgvoegde raadsbrief van maart 2019 is opgenomen dat in het ontwerp bestemmingsplan geen parkeerplaatsen zijn opgenomen voor het ZZM.

Lees verder
17 maart 2019

Stem SP bij de Provinciale Staten op 20 maart. Voor rechtvaardigheid.

Lees verder
16 maart 2019

Stem SP bij de Provinciale Staten op 20 maart. Voor rechtvaardigheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier