h

Verslag raadsvergadering 28 mei 2019

30 mei 2019

Verslag raadsvergadering 28 mei 2019

Foto: eliane hendrikszen

We begonnen de raadsvergadering met een mondelinge vraag over het glyfosaatveld tussen Westeinde en spoorbaan. Over glyfosaat (zoals Roundup) bestaat veel onrust. We weten wel dat het een omstreden middel is en stelden het college de vraag of ze 1. op de hoogte waren en 2. hierover contact hadden met het bedrijf. College heeft toegezegd om hierover in gesprek te gaan met de ondernemers die dit middel nog gebruiken maar ook aan meer voorlichting over de schadelijkheid van dit soort middelen te gaan doen. We zijn blij met deze toezegging en voegen deze toe aan de lijst.

 

Het vaststellen van de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland 7.1 stond op de agenda. Weinig interessant voor de meeste inwoners van de regio misschien, maar de samenwerking in de regio Westfriesland is wel van belang en daarmee ook interessant.

De link naar de agenda van de raad treft u hierbij aan: https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/571374/gemeenteraad%2028-05-2019

Dat schetst meteen ook het probleem. Hoe kunnen raden nu zo met elkaar samenwerken dat we hier nu aan de voorkant voldoende kaders aan kunnen stellen maar ook achteraf kunnen vaststellen dat er daadwerkelijk is gebeurd wat de raden in meerderheid hadden bedacht.

We dienden hiervoor een motie, die na aanpassing unaniem in de raad is aangenomen.

Om grip te krijgen en te houden op de gemeenschappelijke regelingen waarin we met de 7 Westfriese of de 18 Noord-Holland Noord gemeenten samenwerken is een duivels dilemma. Elk beetje helpt, zo hopelijk ook deze motie waarin we de griffiers vragen de raden vooraf beter in stelling te brengen.

Wat ons betreft ook geen extra overleg maar een andere, betere invulling van de raden aan zet.

Ook dienden we een motie in over het voortbestaan van de Harddraverijvereniging. Deze motie (zie bijlage) werd door het college van harte overgenomen.

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier